Бронирани ядро ​​VI пожари на Рубикон | Официален уебсайт (EN),

Политика за обработка на лични данни

Бронирано ядро ​​6

Всички наши новини направо във вашата пощенска кутия!

Абонирайте се за нашия бюлетин и бъдете в крак с нашите продукти и услуги.

Политика за обработка на лични данни

В съответствие с Регламент 2016/679 от 27 април 2016 г., вашето име, фамилно име и имейл адрес се използват от Bandai Namco Europe, за да ви изпратят бюлетин и информация за дейностите на Bandai Namco Europe на Европа. Тази обработка се основава на вашето съгласие. Тези данни се съхраняват, докато не оттеглите съгласието си и са предназначени за използване от отделите Bandai Namco Europe, отговорни за управлението на отношенията с потребителите. Имате право на достъп и го изтривате по законни основания и право на преносимост над всички данни, както и правото да формулирате конкретни и общи инструкции за комуникацията на вашите данни след вашата смърт. Тези права могат да бъдат упражнени с помощта на връзката за отписване в бюлетини или по имейл. В случай на спор можете да насочите въпроса на Комисията Nationale de l’Formatique et des Libertés [Френска национална комисия за защита на данните]. Задължителната информация е маркирана със звездичка. Ако не предоставите тази информация, няма да е възможно да ви изпращате бюлетини. [Лична политика за обработка на данни]